Termes i condicions generals

Les presents condicions de venda regulen l’ús del LLOC WEB: https://compraonline.artesansenxarxa.com/, de la qual  LOCALASS, S.L. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) amb CIF/NIF: B-67507467 i domicili en: CL ARAGÓ, 390, ÀTIC 12 Codi Postal: 08013 Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA és titular.

A través del seu LLOC WEB, LOCALASS, S.L. d’ara en endavant (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) proporciona informació sobre els seus productes i gestions online i ofereix la possibilitat de realitzar la seva comanda.

1.    INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE
Les descripcions dels productes exposats al LLOC WEB es realitzen d’acord amb l’elaboració d’aquests.
Les imatges que acompanyen als productes oferts són il·lustratives i poden no coincidir amb el producte oferit. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferits.
 
2.    PREUS
Els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA, tanmateix.
En aquells supòsits en què el preu dels productes vingui determinat pel seu pes, s’indicarà o bé el preu per unitat de pes, o bé el preu del producte envasat, si bé en aquest darrer cas, el preu final dependrà del pes real del mateix.
 
3.   DISPONIBILITAT (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus CLIENTS a la major brevetat possible en la demanda de les consultes.
 
No obstant això, de vegades, i per causes difícilment controlables per (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als CLIENTS difereixi de la comanda inicialment realitzada per (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) per satisfer les comandes dels CLIENTS. Per al cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d’haver realitzat la comanda, el CLIENT serà informat per email de l’anul·lació d’aquest.
 
4.    PAGAMENT
Poden realitzar el pagament des de la nostra botiga online, en el moment de la sol·licitud de la comanda, mitjançant una targeta bancària. El CLIENT  pot efectuar el pagament de la seva comanda introduint les dades de la seva targeta Visa, Mastercard o Maestro. En aquest cas, disposem d’un sistema d’encriptació segura (SSL-EV encrypted).
En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no s’accepti per la plataforma de pagament no es realitzarà la comanda del CLIENT.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il•legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de malmetre la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Les dades registrades per (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) constitueixen la prova de les transaccions fetes pels CLIENTS que s’inclourà en el correu de confirmació de la comanda del pagament d’aquesta.
El CLIENT haurà de notificar a (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) pugui realitzar les gestions oportunes.

FACTURA DE COMPRA I HISTÒRIC DE COMANDES
Aquells CLIENTS que disposin d’un compte a (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), podran sol·licitar la factura o recuperar el seu històric de comandes, entrant a l’apartat “les meves adreces” i en l’apartat “històric i detalls de les meves comandes” de la nostra web (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE).
 
5.    RECOLLIDA A L’ESTABLIMENT ESCOLLIT
El CLIENT podrà recollir la comanda únicament en l’establiment que ha indicat, durant el procés de realització de la comanda online, en el LLOC WEB.

La comanda online estarà preparada a l’hora de recollida indicada (± 10min.) per el CLIENT, si el CLIENT no pogués efectuar la recollida a l’hora establerta, podrà recollir-la dins l’horari d’atenció al públic, del mateix dia, de la botiga escollida. Transcorregut aquest període, si l’usuari no efectua la recollida de la comanda, l’establiment podrà cancel·lar-la sense dret a reemborsament de la quantitat abonada.
 
6.    SEGURETAT (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l’ordinador del CLIENT i el del LLOC WEB. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:
 
Que el CLIENT està comunicant les seves dades al centre servidor  d’(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
 
Que entre el CLIENT i el centre servidor d’(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.
 
7.    FORMALITZACIÓ DE COMANDES
Per realitzar una comanda no és necessari registrar-se, però si el CLIENT ho desitja, es pot registrar en el LLOC WEB, creant-se un compte personal d’accés.

Registre del compte del CLIENT: Podrà accedir al seu compte des del LLOC WEB introduint l’e-mail i el password que va facilitar en el moment del registre. A través del seu compte, el CLIENT podrà gestionar les seves comandes, accedir al seu històric de compres, o al seu llistat de productes favorits i actualitzar la fitxa d’informació personal o les seves adreces, així com consultar els seus vals de descomptes i punts acumulats en la targeta de soci gastronòmic.

Comanda sense registrar-se: El CLIENT tan sols se li demanarà que ompli un petit formulari indicant nom, cognoms, telèfon i e-mail per tal de poder procedir a la comanda. Podrà seleccionar, els productes, així com la botiga i l’hora de recollida de la comanda realitzada.
Tant si el CLIENT opta per registrar-se o no, quan aquest confirmi la comanda, rebrà en el correu electrònic que ens hagi indicat, un e-mail que contindrà un resum total de la seva comanda i el nom de la comanda (codi amb la referència de la mateixa).    
Per procedir a la realització de la comanda online, el CLIENT haurà d’afegir els productes que desitja adquirir a la CISTELLA de la comanda, segons les indicacions recollides en pantalla, una vegada triats tots els productes validarà la data, l’adreça de recollida i la franja horària de lliurament i acceptarà la confirmació de la comanda, el que suposa la lectura i acceptació irrevocable de les Condicions Generals de Venda.

CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA
Atès que un cop formalitzada la comanda, l’establiment escollit procedirà a preparar-la, i elaborarà o bé traurà els productes escollits de la venda directa a clients de la botiga, la comanda no podrà ser cancel·lada, en cap cas, un cop confirmada la comanda des del LLOC WEB.

BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Les begudes alcohòliques només poden ser comprades per individus, incloent-hi, sense limitació, els CLIENTS que són majors d’edat (majors de 18 anys). El CLIENT declara expressament i garanteix que:
Que és major d’edat.
Que proporcionarà de bona fe la identificació que mostri la seva edat legal al personal de l’establiment al moment de la recollida de la comanda si aquesta inclou begudes alcohòliques.
 
8.    DEVOLUCIÓ

Els productes comercialitzats són aliments, és a dir, es tracten de productes peribles, amb un limitat període de temps per al consum, i amb unes condicions de conservació determinades que s’han de mantenir en tot moment.
 
Atès l’indicat caràcter peritable dels productes comercialitzats en els punts de venda sota la marca (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), el comprador no tindrà dret a retornar els productes un cop els hagi revisat “in situ” la comanda i hagi abandonat l’establiment de recollida.
 
En el moment de lliurament de la comanda a la botiga, el client haurà d’examinar els productes, comprovant que els mateixos es troben en bon estat i que es corresponen amb la comanda realitzada des de la nostra botiga online. Un cop comprovada i rebuda la comanda, el comprador no podrà tornar cap producte.
 
Atès el nombre d’establiments en els quals els usuaris podran recollir les seves comandes, (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no pot garantir que el punt de venda escollit disposi de la totalitat dels productes comprats des del LLOC WEB.

(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no serà responsable en cap circumstància per pèrdues o danys que sorgeixin per la selecció inadequada o l’aplicació o l’ús incorrectes d’un producte. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no assumeix cap responsabilitat en cas que l’establiment no disposi d’algun dels productes adquirits mitjançant el LLOC WEB d’(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE).
 
En cas que l’algun o varis dels productes sol•licitats pel CLIENT en la seva comanda online no es trobin en l’establiment físic o no sigui possible la seva elaboració, l’establiment seleccionat li efectuarà una trucada telefònica i li oferirà dues opcions:
 
Opció A: “No substituir el producte que no està disponible”. En aquest cas el producte s’eliminarà de la comanda, i, si ha efectuat el pagament prèviament en targeta, es realitzarà reemborsament, en efectiu, en la mateixa botiga.
Opció B: “Substituir el producte per qualsevol producte ofert, a la botiga online, amb característiques i preu similars.”
 
9.    GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS
 
Atès el caràcter perible dels productes comercialitzats als nostres establiments associats, (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) garanteix el seu bon estat, sempre que el producte en qualitat de fabricant-distribuïdor de les gestions que garanteixen que els serveis que es presenten a l’atenció dels CLIENTS al LLOC WEB funcionen correctament i no presenten defectes, que puguin fer-los inadequats per a la finalitat que es persegueix.
 
10.  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web.

S’adverteix a CLIENTS i USUARIS que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

El LLOC WEB  pot permetre que els CLIENTS/USUARIS, puguin compartir o publicar fotografies, vídeos, comentaris, comunicacions o qualsevol altre tipus de contingut en algunes de les pàgines o plataformes d’ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE). El CLIENTE/USUARI accepta que no presentarà material protegit per drets d’autor subjectes a la privacitat o drets de publicitat de tercers, excepte si el propietari del dret dóna l’autorització.

(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no avala cap opinió, informació o recomanació abocada a les seves pàgines pels seus CLIENTS/USUARIS. Per aquest motiu, (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) renuncia expressament a tota responsabilitat pel que fa a qualsevol arxiu enviat pel CLIENT/USUARI.

Així mateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit d’(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE).

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE).

(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al LLOC WEB.
Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.
 
11.  ACCÉS I ESTADA A LA WEB.

ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els CLIENTS i USUARIS són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguin en aquesta, així com després d’haver accedit.
Com a conseqüència d’això, els CLIENTS i USUARIS són els únics responsables davant (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) i tercers de:
1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la web a CLIENTS i USUARIS que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) informa que no garanteix:
1. Que l’accés a la web i/o a les web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.
2. Que el contingut o software al qual els CLIENTS i USUARIS accedeixin a través del web o de les webs d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o quasi un altre tipus de dany.
3. L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquesta web o webs d’enllaç que els CLIENTS i USUARIS poguessin fer per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels CLIENTS i USUARIS com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no garanteix l’exactitud de la informació de la pàgina web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.
 
LA NOSTRA RESPONSABILITAT
(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:
De la utilització que els CLIENTS o USUARIS puguin fer dels materials d’aquesta web o webs d’enllaç, siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del web o de tercers.


Dels eventuals danys i perjudicis als CLIENTS o USUARIS causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l’USUARI. Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els CLIENTS o USUARIS puguin accedir des d’enllaços inclosos a la web,siguin autoritzats o no.

Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) mitjançant via contractual. De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos al LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no serà responsable en cap cas quan es produeixin:
Errors o retards en l’accés al LLOC WEB per part del CLIENT a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe d’(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE).
Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

Dels errors o danys produïts al LLOC WEB per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CLIENT.
De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada pel CLIENT per a l’enviament de la confirmació de la comanda de serveis.
En tot cas, (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants i/o CLIENTS de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d’aquests.
 
12.  POLÍTICA DE PRIVACITAT
Els CLIENTS I USUARIS es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la formalització de qualsevol formulari existent al LLOC WEB o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades al fitxer, titularitat de (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels CLIENTS seran utilitzades per l’enviament a través de correu electrònic de les gestions online i físiques, que realitzi (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) i per al lliurament de les comandes, així com la realització de comunicacions globals.
Per la mera visita a la web, els USUARIS no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.
(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar únicament per als fins indicats.
(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als CLIENTS l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el CLIENT tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents registres d’alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el CLIENT haurà d’accedir al LLOC WEB, a l’apartat EL MEU COMPTE. Per cancel·lar el seu compte escriurà un correu des del correu electrònic del seu compte a: info@artesansenxarxa.com amb l’assumpte  “CANCEL·LAR COMPTE”.
Per tant, el CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels CLIENTS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d’aquest.

13.  CONCURSOS
(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) pot realitzar concursos als seus webs i pàgines en xarxes socials vinculats amb la seva marca comercial ARTESANSENXARXA. La participació en aquests concursos és completament voluntària. Les dades sol·licitades poden incloure informació personal identificable. En el moment de sol·licitar la participació, s’accepten tots els termes i condicions, que s’especificaran clarament en les normes.
 
14.  NUL·LITAT
En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions de Venda sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions de Venda.
(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part d’(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.
 
15.  MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com les presents Condicions de Venda. Per això, (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) recomana al CLIENT llegir atentament cada vegada que accedeixi al LLOC WEB. Els CLIENTS sempre disposaran d’aquestes Condicions de Venda en un lloc visible, lliurament accessible per totes les consultes que vulguin realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions de Venda serà un pas previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol gestió i comanda disponible a través del LLOC WEB.
 
16.  LLEI APLICABLE I ARBITRATGE
Les presents Condicions de Venda es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions de Venda, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat origen de l’empresa propietària de la web llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.